Nōmen: ____________________________________

 

Quaestiuncula in Capitulō XX in tertiā lectiōne et exercitiīs VIII - X

 

Implē spatia in hīs sententiīs optimō responsō ex quattuor ēlectiōnibus:

 

1.           Iūlius et Aemilia in viā ante tabernam cōnsistunt, quia flōrēs emere _________. (a) velle   (b) vult (c) vultis  (d) volunt

2.           Tabernārius rōsas et līlia aliōsque flōrēs iīs ostendit et “Quōs flōrēs ______?” inquit.    (a) velle (b) vīs (c) vultis  (d) volunt

3.           Iūlius: “Ego et uxor mea nōn rōsas, sed līlia __________.”   (a) volumus  (b) volunt (c) vultis  (d) volō

4.           Tabernārius: “Cūr vōs rosās nōn ___________?”  (a) velle (b) vult (c) vultis  (d) volunt

5.           Aemilia: “Sed hae rosae pulchriōrēs sunt.  Ego rosās volō, līlia nōlō.”  Aemilia dīcit ‘sē rosās ____________.’ (a) nōlunt  (b) velle (c) nōlle   (d) nōn vult

6.           Aemilia, quae exīre vult, Syrae in ōstiō _______.    (a) occurrit  (b) vehit  (c) pergit  (d) silet

7.           Iūlius crās Rōmam ībit et mox _________.  (a) revertitur  (b) revertētur  (c) revertī   (d) revertēbātur

8.           Parentēs līberōs suōs ___________.  (a) revertuntur  (b) dīligunt (c) occurrunt  (d) silent

9.           Quī per imbrem ambulat fit _________.    (a) ūmidus  (b) umbra  (c) siccus (d) urbānus

10.        Sermō īnfantium puellam quinque annōrum nōn ________.  (a) occurrit  (b) decet  (c) fit  (d) dēbet

11.        Cui Aemilia in ōstiō occurrit? _______  (a) Syra  (b) Syrae  (c) Syram  (d) Syrā

12.        Cūr Syra et Iūlia ex hortō exeunt?  ________  (a) Nōlunt ūmidae fierī. (b) Barbarī adveniunt. (c) Sōl nimis valdē lūcet.  (d) Nūllōs flōrēs reperīre poterant.

13.        Quid silentēs aspiciunt Iūlius et Aemilia?  _______  (a) Syram et Iūliam canentēs.  (b) imbrem in impluvium cadentem. (c) Quīntum aquam pulsantem in impluviō.   (d) nautās in marī nāvigantēs.

14.        Cūr miserī sunt līberī nautārum? ______ (a) Numquam post tempestātem patrēs suōs vidēbunt.  (b) Patrēs suī sibi dōna nōn afferent. (c) Nōn poterunt ad lūdum īre.   (d) Nautae saepe līberōs suōs verberant.

15.        Quam saepe Iūlius Rōmā ad vīllam revertētur?  ______  (a) cotīdiē   (b)  tertiō quōque mēnse (c) crās (d) tertiō quōque diē

16.        Cūr Iūlia parvam sorōrem nōn vult?  Iūlia sēcum putat: _______ (a) “Parentēs mē in servitūtem vēndet.”  (b) “Parentēs novae īnfantī omnēs rēs meās dabunt.”  (c) “Parentēs novam īnfantem sōlam amābunt.”  (d) “Nova īnfāns tōtam noctem vagiet et mē excitābit.”