Quīnque Dēclinātiōnēs

 

Prīma

Secunda*

Tertia**

Quarta

Quīnta

Singulāris

Nom

īnsula

servus

vōx

cāsus

diēs

Acc

īnsulam

servum

vōcem

cāsum

diem

Gen

īnsulae

servī

vōcis

cāsūs

diēī

Dat

īnsulae

servō

vōcī

cās

diēī

Abl

īnsulā

servō

vōce

cāsū

diē

Plūrālis

Nom

īnsulae

servī

vōcēs

cāsūs

diēs

Acc

īnsulās

servōs

vōcēs

cāsūs

diēs

Gen

īnsulārum

servōrum

vōcum

cāsuum

diērum

Dat

īnsulīs

servīs

vōcibus

cāsibus

diēbus

Abl

īnsulīs

servīs

vōcibus

cāsibus

diēbus

 

* also neuters in –um/-a          ** also m/f i-stems (-ium in gen. pl.) & neuters (nom. = acc.; pl. –a or –ia)